Veilig sportklimaat

Wat is Veilig Sport Klimaat?

Veilig Sport Klimaat (VSK) is een initiatief van de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Sport is leuk! Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.  Dat wil niemand.  Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat'. Zie voor meer info www.veiligsportklimaat.nl

Ook de KNVB als grootste sportbond ondersteunt het programma. De KNVB wil sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden bevorderen. 'Voetbal om van te houden' is het credo van de KNVB.

Wilhelmus is al sinds jaar en dag bezig met sportiviteit en respect. Van leden en vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich sportief gedragen en een ieder respectvol tegemoet treden.
Prestatief voetballen is mooi uiteraard maar het moet wel leuk blijven. Dus ook hier 'voetbal om van te houden'.

Gezien de omvang en grootte van de jeugdafdeling wil Wilhelmus een stap verder gaan in het verzekeren van een Veilig Sport Klimaat van onze (jeugd)leden. In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Wilhelmus wil hier preventief beleid op voeren. Zo vergroten wij de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Hoe gaan we dit doen?

  • Alle jeugdbegeleiders gaan wij om een Verklaring Omtrent Gedrag vragen
  • Alle jeugdbegeleiders leven de Wilhelmus gedragsregels en de gedragsregels begeleiders in de sport na
  • De jeugdbegeleiders wordt gevraagd trainingen en workshops te volgen, die Wilhelmus aanbiedt
  • De coördinatoren voeren kennismakings- en evaluatie gesprekken met de jeugdbegeleiders op het onderwerp Veilig Sport Klimaat
  • Er is een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld

Dit zijn een aantal stappen om sportiviteit en respect te verankeren binnen onze vereniging. Wilhelmus staat immers voor leren en met plezier presteren, binnen een verenigingscultuur waarin alle leden zich gewaardeerd voelen.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een veilige en prettige sportomgeving voor onze jeugd en senioren. Gedrag langs de lijn, gedrag in het veld, gedrag tijdens trainingen van een ieder binnen Wilhelmus is een punt dat steeds aandacht behoeft. Laten we die verantwoordelijkheid ook gezamenlijk nemen!