Opzeggen lidmaatschap

Lidmaatschap bij vv Wilhelmus beëindigen:
Indien je komend seizoen geen lid meer wilt zijn van Wilhelmus dient het lidmaatschap uiterlijk 1 juni beëindigd te worden. Dit kan per mail naar ledenadministratie@vvwilhelmus.nl . Als het lidmaatschap niet voor deze datum is opgezegd zal er per 1 juli wederom contributie geïncasseerd worden.

Overschrijving naar een andere club:

  • Spelers die ons gaan verlaten melden zich aan bij de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging schrijft het lid in in Sportlink.
  • Alvorens je lid kan worden van je nieuwe vereniging, wordt gekeken of je hebt voldaan aan je verplichtingen jegens Wilhelmus, dus of je contributie is voldaan, de administratiekosten naar aanleiding van gekregen rode en gele kaarten zijn betaald en eventuele gesponsorde kleding weer is ingeleverd. Is dit niet gedaan, kan Wilhelmus de overschrijving naar de nieuwe vereniging blokkeren.
  • Wilhelmus neemt contact met je op en stelt vast dat er nog zaken ingeleverd moeten worden.
  • Het verzoek tot overschrijving dient uiterlijk 15 juni van enig seizoen bij de nieuwe vereniging te zijn gedaan.

Overschrijving van een ander club naar Wilhelmus:

  • Spelers die van een andere club naar Wilhelmus willen komen moeten z.s.m. zich melden bij Wilhelmus. Zij worden dan als aspirant lid aangemeld bij Wilhelmus tot dat de aanmelding door de KNVB is goedgekeurd.
  • Bij het aanmelden van het nieuwe lid wordt gelijk gecontroleerd of de gegevens in Sportlink nog juist zijn en wordt er een papieren  inschrijfformulier ingevuld.
  • Om volledig speelgerechtigd te zijn in alle categorieën is het absoluut noodzakelijk dat je je aanmeldt uiterlijk 15 juni (24.00u) bij vv Wilhelmus is. Er is geen enkele coulance voor later aangemelde leden.