Nieuwe functie binnen de Wilhelmus-organisatie

25-02-2019

Het Bestuur van vv Wilhelmus is blij mee te kunnen delen dat Peter van der Deijl is aangesteld als ‘Manager Voetbalzaken’.

De Manager Voetbalzaken is een nieuwe functie waarin de nadruk ligt op algemene, coördinerende taken op voetbaltechnisch gebied.

Peter zal in opdracht van het bestuur en in overleg met de Technische Commissie in overkoepelende zin – dus bij Jeugd en Senioren - uitvoering geven aan het technisch beleid van Wilhelmus. De contouren daarvan staan in het Technisch Beleidsplan. In de Jeugdsector wordt Peter op technisch vlak de vaste intermediair voor Jeugdcommissie en de Jeugdcoördinatoren, het interne scoutingsapparaat en de Jeugdtrainers. Bij deze laatste groep is uiteraard ook een rol weggelegd voor het Hoofd Jeugdopleiding, als coördinator van de Jeugdselectieteams.

Peter van der Deijl blijft als Manager Voetbalzaken verantwoordelijk voor de Technische Coördinatie van de overige jeugdteams. Het positieve effect dat deze functie heeft gehad willen we niet kwijt.

Aan het eind van dit seizoen verzamelen we de ervaringen met de nieuwe functie en stelt het Bestuur het takenpakket definitief vast.