Wilhelmus vergroot haar maatschappelijke rol

20-03-2019

DENK MEE! DOE MEE!

 

Wilhelmus vergroot haar maatschappelijke rol

VV Wilhelmus is natuurlijk op de eerste plaats een voetbalclub. Maar naast onze kernactiviteit hebben wij een belangrijke sociale functie, zowel voor onze eigen leden als voor de omgeving waarin we actief zijn. Het bestuur van Wilhelmus wil meer invulling geven aan haar maatschappelijke rol en van Wilhelmus een vereniging maken waarin meer mensen zich zichtbaar thuis voelen. Dat is even wennen en het gaat niet bepaald vanzelf. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met Karin Pannekoek van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) Nederland.

 

MVV Nederland ondersteunt en adviseert (sport)verenigingen bij het ontwikkelen van maatschappelijk beleid. In de praktijk betekent dit dat we in een traject van 5 weken onder de deskundige leiding van Karin Pannekoek plannen gaan smeden voor activiteiten of projecten met een sociaal-maatschappelijk karakter. Dat kan van alles zijn: naschoolse opvang, samenwerking met ouderenorganisaties, met de gemeente(n) of met andere sportverenigingen. Maar ook het inzetten voor een goed doel, het creëren van een milieubewust sportcomplex of het stimuleren van een gezond kantinemenu zijn voorbeelden van waar het om kan gaan.

De kracht van MVV Nederland is dat ze de kernactiviteit - bij ons is dat dus voetbal - centraal blijft stellen en het streven naar een sterkere, moderne vereniging simpel en praktisch houdt. Het traject wordt financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Leidschendam-Voorburg, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

 

Wie is Karin Pannekoek?
Karin Pannekoek heeft een schat aan ervaring in de sportwereld. Oorspronkelijk was zij werkzaam in de Marketing & Communicatie in de ICT. Daarna was ze 5 jaar voorzitter van een grote hockeyclub in Utrecht en gedurende 9 jaar bestuurslid van de KNHB. In die periode maakte ze als bobo 2 Olympische Spelen mee. 5 jaar werkte ze voor FC Utrecht, als manager van het eredivisie vrouwenteam en directeur van de maatschappelijke stichting. Sinds 4 jaar is nu werkzaam als consultant en draait ze veel opdrachten voor MVV Nederland.

 

Het MVV traject: hoe ziet dat er uit?
Karin wil dat Wilhelmus een team samenstelt, een dwarsdoorsnede van leden en ouders uit de vereniging. Samen met dit ‘MVV-team’ houdt Karin de komende maanden 5 inspirerende en interactieve bijeenkomsten van elk ongeveer 2 uur:

  1. Wat is MVV en wat kunnen we ermee?

  2. Hoe staan wij er als vereniging voor?

  3. Waar wil Wilhelmus over tien jaar staan (de Verenigingsdroom)?

  4. Welke maatschappelijke activiteiten willen we de komende twee jaar uitvoeren?

  5. Interactieve sessie waarbij elk lid van het MVV-team één of twee leden uitnodigt om de ideeën mee te delen en aan te vullen.

  6. Afsluitende avond waarop het Plan van Aanpak wordt overhandigd aan het Bestuur en er afspraken over de uitvoering van de plannen worden gemaakt.Wie doet er mee?
Het Bestuur vindt het belangrijk dat het maatschappelijk beleid in samenspraak met de leden, vrijwilligers en overige betrokkenen tot stand komt. Om deze reden roepen wij leden of ouders/verzorgers van jeugdleden op deel te nemen aan het MVV-traject. Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in de sociale rol die verenigingen (kunnen) spelen en wil jij jouw club sterker maken, grijp dan nu deze kans en geef je op! Lees voor meer informatie deze folder [link] of leg een bezoek af op www.mvvnederland.nl.

 

Wanneer is het?
Op de volgende dagen zijn de bijeenkomsten gepland:

Maandag 1 april
Donderdag 18 april
Maandag 6 mei
Maandag 20 mei
Maandag 3 juni

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Wil je je opgeven? Stuur dan een mailtje met een korte motivatie van je interesse in op:

bestuur@vvwilhelmus.nl of voorzitter@vvwilhelmus.nl

 

Het Bestuur

 

undefined