Voetbalkamp op maandag 26 februari t/m woensdag 28 februari 2018 bij Wilhelmus

17-01-2018
Voetbalkamp op maandag 26 februari t/m woensdag 28 februari 2018 bij Wilhelmus
Na het succes van het voetbalkamp in de herfstweek 2017 zal er wederom in samenwerking met Westvliet een voetbal/sportkamp worden georganiseerd. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
 
Maandag 26 februari:
8.45 – 9.00 uur aankomst kinderen bij Wilhelmus (Popcorner)
9.05 – 10.20 uur voetbal techniek training
10.20 – 10.35 uur drinkpauze + fruit
10.35 – 11.55 uur Voetbaltoernooi 1:1
12.00 – 12.45 uur lunch
12.45 – 14.00 uur Voetbal golf
14.00 – 14.15 uur drinkpauze + fruit
14.15 – 15.45 uur Voetbaltoernooi 4:4
15.45 – 16.00 uur Gezamenlijk opruimen materialen
16.00 – 16.15 uur vertrek kinderen (Wilhelmus – Popcorner) met één van de ouders
 
Dinsdag 27 februari:
8.45 – 9.00 uur aankomst kinderen bij Monkey Town
9.00 – 11.15 uur vrij spelen binnen Monkey Town (*)tussen door drinken/fruit
11.15 – 11.30 uur teruglopen naar vv Wilhelmus
11.30 – 12.30 uur Voetbal Jeu-de-Boules
12.30 – 13.15 uur lunch
13.15 – 14.45 uur Voetbal toernooi 2:2
14.45 – 15.00 uur drinkpauze/fruit
15.00 – 16.00 uur speurtocht op complex vv Wilhelmus
16.00 – 16.15 uur vertrek kinderen (Wilhelmus – Popcorner) met één van de ouders
 
Woensdag 28 februari:
8.45 – 9.00 uur aankomst kinderen bij Wilhelmus (Popcorner)
9.05 – 10.15 uur Vaardigheidscircuit deel 1( voetbalaspecten)
10.15 – 10.30 uur drinkpauze/fruit
10.30 – 12.00 uur Vaardigheidscircuit deel 2 (behendigheidsaspecten)
12.00 – 12.45 uur Lunch (pannenkoeken)
12.45 – 13.00 uur lopen naar Westvliet
13.00 – 14.15 uur Break-Dance bij Westvliet
14.15 – 14.45 uur Teruglopen naar vv Wilhelmus + drinkpauze/fruit
14.45 – 16.00 uur Onderling afsluitend partijspel
16.00 – 16.15 uur vertrek kinderen (Wilhelmus – Popcorner) met één van de ouders
 
Bij slechte weersomstandigheden kunnen wij altijd uitwijken naar de tennishallen van Westvliet, dus het voetbal/sportkamp gaat altijd door!  Voor eten en drinken wordt gezorgd. Indien uw kind allergisch is voor iets of medicijnen gebruikt graag via de e-mail doorgeven. Alle dagen is er ook een gediplomeerd EHBO-er aanwezig. Per 6 kinderen is er een begeleider/trainer aanwezig. De kosten voor dit 3-daagse kamp zijn € 150,00 per deelnemer. 1 of 2 dagen deelnemen is ook mogelijk à € 50,00 per dag. Opgeven naar ver.manager@vvwilhelmus.nl het deelname bedrag storten naar vvWilhelmus NL 42 ABNA 0619 0151 01 t.n.v. voetbal/sportkamp voorjaar 2018.