Vacatures

24-03-2019
 1. De wedstrijdsecretaris heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden om met veel plezier en passie in te vullen:

 • Het coördineren van wedstrijden van +/- 60 jeugdteams

 • Wekelijkse veld – en kleedkamerindeling verzorgen

 • Wekelijkse correspondentie met kaderleden m.b.t. het wedstrijdprogramma

 • Overleg met tegenstanders over eventuele verzettingen van wedstrijden

 • Het inplannen van velden voor oefenwedstrijden

 

 

 

 1. De toernooisecretaris heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden om met veel plezier en passie in te vullen:

 • Contacten leggen met andere verenigingen ten aanzien van uit- en thuis toernooien.

 • In augustus het toernooischema maken en in september naar toernooibeurs

 • Via de contacten met andere verenigingen het bijeen brengen van teams van ongeveer gelijke sterkte.

 • Het communiceren van ingeplande toernooien naar zowel de andere vereniging(en) als naar eigen teamleiders en trainers.

 • Het organiseren van de eigen thuis-toernooien, met een sterk oog voor veiligheid en sportiviteit en plezier in samenwerking met de coördinatoren

 • Programmaboekjes maken voor de thuistoernooien

 

 

 

 1. De secretaris jeugdcommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden om met veel plezier en passie in te vullen:

 • Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de jeugdcommissie. 

 • Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de voetbalbond en houdt hiervan een kopie ter beschikking voor de secretaris van het algemeen bestuur. 

 • Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in overleg met de jeugdcommissie af. 

 • Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen besluiten vast of geeft dit uit handen aan derden.

 • Legt memo aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan (actiepuntenlijst). 

 • Zorgt voor een overzichtelijke opberging van inkomende en uitgaande stukken. 

 • Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd. 

 • Draagt zorg voor de contacten met de andere commissies binnen de vereniging.

 

Meer weten?  Meer informatie kan je inwinnen bij Timon Walhain, Paul Wuite of per email via jeugdvoorzitter@vvwilhelmus.nl

 

 

 

 1. Jeugdcoördinator (o.a. JO12)

De jeugdcommissie van voetbalvereniging VV Wilhelmus heeft als belangrijkste taak het reilen en

zeilen binnen de jeugdafdeling zo goed mogelijk te laten verlopen in organisatorische en logistieke

zin. Samen met de jeugdvoorzitter en jeugdsecretaris maak je deel uit van de jeugdcommissie.

 Wat houdt de functie in?

De jeugdcoördinator is verantwoordelijke voor alle organisatorische zaken van het jeugdvoetbal voor

zijn betreffende categorie. De voornaamste taken zijn:

- is met betrekking tot organisatorische zaken eerste aanspreekpunt voor ouders, leiders en teammanagers

- verwijst leiders, trainers en ouders met betrekking tot voetbaltechnische vragen, naar de

technische jeugdcoördinator

- is een verlengstuk van de ledenadministratie bij nieuwe leden

- voert periodiek gesprekken met de leiders

- helpt mee met het verhogen van de betrokkenheid van spelers, ouders en begeleiders

- helpt mee met de promotie van activiteiten voor de teams uit de leeftijdsgroep

 Periodiek vergaderen de coördinatoren in een coördinatorenoverleg.

 Wat vragen wij?

- enthousiasmerende en inspirerende persoonlijkheid

- communicatief vaardig, begripvol en tactisch

- inlevingsvermogen

- bewust van omgeving, cultuur en verhoudingen

- een voetbalachtergrond is niet vereist

 Wat bieden wij?

Voetbalvereniging VV Wilhelmus biedt een uitdagende rol in de jeugdcommissie van een sterk groeiende vereniging. De te verwachten benodigde tijd is ca. 2 uur in de week. Accenten liggen aan het begin en einde van het seizoen.

 Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de huidige coördinator of per email naar onderstaand mailadres.

 Belangstelling?

Heb je belangstelling voor de functie? Stuur dan een mail naar jeugdvoorzitter@vvwilhelmus.nlo.v.v. jeugdcoördinator.

 

 

 

 1. Jeugdtrainer(s)

Lijkt het je geweldig om jeugdige voetballers in de leeftijd van 5 tot 13 jaar te trainen?
Dan is Wilhelmus op zoek naar jou.

 

Wilhelmus is op zoek naar jeugdtrainers die:

 • de jeugd de eerste beginselen van de voetbalsport wil bijbrengen;

 • voetbal en plezier willen samenbrengen op het veld.

 

Wilhelmus biedt jeugdtrainers ondersteuning op de volgende vlakken:

 • voorbereiding en invulling van de oefenstof op de training;

 • het geven van leiding aan jeugdspelers;

 • het verstrekken van inzicht in de kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen op het gebied van voetbal en opleiding;

 • een cursus mogelijkheid (3 avonden) voor trainers die willen leren en zien wat talentontwikkeling in training inhoudt (in samenwerking met Ado Den Haag)

 • alle gewenste ondersteuning die de jeugdtrainer zelf aandraagt;

 

Vind je het leuk om jeugdtrainer te worden of wil je meer meer informatie? Stuur dan een mail naar managervoetbalzaken@vvwilhelmus.nl, o.v.v. jeugdtrainer.

 

 

 1. Scouting/TC-lid

Vind je het leuk om mee te praten over beleid van Wilhelmus op voetbaltechnisch gebied?
Vind je het leuk om af en toe trainingen en wedstrijden te bekijken?
Vind je het leuk om voor de spelers van Wilhelmus de belangen te behartigen in de opleiding?
Heb je een sportachtergrond?

Als je de 4 vragen volmondig met JA kan beantwoorden dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! We zoeken voor onze voetbaltechnische commissies nieuwe leden om de bestaande groep te versterken en om samen de ingezette koers vast te houden. Heb je interesse stuur dan een mail naar managervoetbalzaken@vvwilhelmus.nl, o.v.v. scouting/tc.

 

 

 

7. Gastvrouw/heer

 

Zorgt ervoor dat de commissiekamer er representatief uitziet.

Biedt bij ontvangst in de commissiekamer een kopje koffie of ander drankje aan als binnenkomer, zorg dat er een koekje staat en dat er een gezellige sfeer heerst.

Geeft  de bezoekers alle informatie die voor een plezierige voorbereiding van de wedstrijd nodig is;

- over het veld waar gespeeld wordt en waar zich dat bevindt;

- over de locatie van de kleedkamer;

- over uitgifte en retourneren van de sleutel voor de kleedkamer;

- over het inleveren van waardevolle spullen;

- over de beschikbaarheid van scheidsrechter en eventuele assistenten.

Checkt met de materiaalman of de toegewezen kleedkamer schoon is en klaar voor gebruik.

Neemt contact op met de teammanager/leider  van het thuisspelende team zodat deze de scheidsrechter van de commissiekamer naar de kleedkamer kan begeleiden.

Geeft aan de materiaalman door wat de scheidsrechter tijdens de rust wilt nuttigen.

Helpt eventuele problemen op een prettige manier op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om velden of kleedkamers die niet tijdig beschikbaar zijn, te laat komen van het eigen team, enz.

Overhandigd de welkomstbrief.

Een praatje, een vrolijk gezicht en een kopje koffie doen wonderen. Enthousiaste en betrokken vrijwilligers bij de vereniging zijn daarom van grote waarde.

Interesse? Stuur dan een mail naar Paul Wuite, vrijwilligers@vvwilhelmus.nl