Update vrijwilligersbijdrag​e

29-06-2017

Tijdens de ALV’s in april is de leden het vrijwilligersbeleid in een notedop en een nieuwe/andere vorm van vrijwilligersbijdrage voorgelegd en uiteindelijk na stemronde, goedgekeurd.

Omdat deze vrijwilligersbijdrage nogal afwijkt van hoe het voorheen ging, willen we nogmaals aangeven wat we hiermee willen bereiken. Belangrijk hierbij te concluderen dat “oude” aanpak niet heeft gewerkt, dus we genoodzaakt zijn iets anders te doen.

In het verleden waren afspraken en communicatie hierover te vrijblijvend en werd er te passief op gereageerd. Te veel taken en aktiviteiten werd door hetzelfde, kleine clubje mensen gedaan. Dit moet veranderen, met elkaar zijn we de club. Met meer en andere mensen de schouders eronder. Allen dan kunnen we de club ook op lange termijn goed runnen. Met de periodieke verslaglegging kunnen we vanaf nu ook beter zien wie wat wanneer doet.

Om onze mooie club gesmeerd te laten draaien en wekelijks de trainingen, wedstrijden, toernooien en andere aktiviteiten te organiseren, hebben we een grotere schare vrijwilligers nodig (550) dan nu (250) het geval is. De club is van en voor de leden, dus jullie kunnen jullie eigen organisatie, aktiviteiten en sfeer binnen Wilhelmus creëren!

De uitdaging ligt hierbij vooral bij vrijwilligers te informeren, enthousiasmeren en uiteindelijk te vinden voor in eerste instantie niet-voetbal gerelateerde zaken zoals kantine-dienst, bemanning JC-kamer, onderhoud, helpen bij/opbouw jeugdkampen en (zaalvoetbal/internationale) toernooien enz.

De vrijwilligersbijdrage wordt juist vooraf geïncasseerd. Wij geloven erin dat de enthousiastelingen, leden met een Wilhelmus-hart en bij dit moois willen horen, dan proaktief aan de slag gaan om structureel taken op te pakken en (voetbal-)aktiviteiten te organiseren. Hopelijk werkt deze vooruitbetaling voor iedereen als een extra motivatie. Op jullie mogen en kunnen rekenen, gedurende een langere periode, daar is het ons om te doen. De gestelde bijdrage is minimaal 16 uur per seizoen.

Dit alles maakt indelingen en planningen voor kantine, jc-kamer, toernooien, scheidsrechters, kleedkamers, schoonmaak en onderhoud makkelijker en betrouwbaarder. Uiteindelijk levert dit minder/geen irritaties op, doen we het met elkaar en hebben we samen meer plezier in wat we allemaal op de club (voor onze kinderen) doen.

Proces (wat kan je verwachten?):

Bij start van het voetbalseizoen, 01 sep 2017, wordt van elk lid 50,- automatisch de vrijwilligersbijdrage via club collect geïncasseerd.

Je dient zelf, proactief aan te geven welke taken + bestede uren (minimaal 16 per seizoen) jij als vrijwilliger hebt bijgedragen. Dit zal via ClubCollect gaan.

Na goedkeuring (“terugverdiend”) door het bestuur krijg jij als vrijwilliger de bijdrage van 50,- per einde seizoen teruggestort.

Deze cyclus herhaalt zich jaarlijks vanaf start seizoen begin september.

Heb je hierover vragen, of is nog nadere uitleg gewenst, bel mij dan gerust.

Namens het Bestuur

Paul Wuite

06-13990872