Teruggave vrijwilligersbijdrage

4-04-2018
Aan alle leden,

Bij alle leden is voorafgaand aan het voetbalseizoen een bedrag van 50,00 euro aan vrijwilligersbijdrage geïncasseerd. Iedereen die zich als vrijwilliger heeft ingezet en ook de komende maanden aktief is voor onze mooie club, waarderen wij zeer! We hopen dat dit aanstekelijk werkt en ook andere leden in de toekomst enthousiast maakt meer te gaan doen/organiseren voor de leden en kinderen. 

Zoals afgesproken en als dank willen wij dan ook de bijdrage van 50,- (bij minimaal 16 uur vrijwilligers-werk) uiterlijk 1 juni op jouw rekening terugstorten.

Klik daarom hier om het formulier in te vullen voor 15 mei 2018

Alvast dank!