Incasseren contributie seizoen 2018-2019

20-07-2018

Komende week zal de contributie voor 2018-2019 worden geïncasseerd. We zijn afgestapt van contributie-inning via Club Collect, omdat het niet heeft gebracht wat we ervan hadden verwacht. We zullen dus dit jaar de contributie weer gewoon zelf via incasso innen.

Omdat de mogelijkheid tot gespreide betaling via Club Collectie veel werd gebruikt zullen we deze mogelijkheid in stand houden.

Hierbij zullen de volgende data van belang zijn:

- Per 26 juli zal 50%van de contributie worden geïnd.

- Per 1 september zal de vrijwilligersbijdrage (€50,- of € 75,- bij meerdere kinderen) worden geïncasseerd. Net als afgelopen seizoen zal het bedrag aan het einde van het seizoen worden terugbetaald. Dit is bij ruim 200 leden afgelopen seizoen gebeurd. 

- Per 1 Oktober zal de overige 50% worden geïncasseerd. Dit laatste bedrag kan desgewenst in 2 termijnen worden betaald. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, laat dit dan even weten via ledenadministratie@vvwilhelmus.nl