Cursus bij ADO Den Haag voor trainers/ouders die training geven in de onderbouw.

4-09-2018

In het kader van onze samenwerking Partner in Talentontwikkeling organiseert ADO Den Haag ook dit seizoen weer een cursus voor trainers/ouders die training geven in de onderbouw. De cursus beslaat drie vrijdagavonden van 19:00 tot 21:00 uur. De eerste cursusavond vindt plaats op De Aftrap en de twee overige cursusavonden bij Wilhelmus, Forum Sport of RKAVV.

 

De 1e cursus start op vrijdag 28 september 2018 op de jeugdopleiding van ADO Den Haag en de twee andere vrijdagavonden zijn 5 en 12 oktober 2018.

 

De doelgroep voor deze cursus zijn trainers/ouders die training geven in de onderbouw en nog maar heel weinig ervaring hebben met het geven van trainingen en het coachen van wedstrijden.

 

Overige informatie pupillencursus:

 

Elke hierboven genoemde club kan/mag maximaal 10 deelnemers afvaardigen. Gezien de geringe hoeveelheid plaatsen kan zich (vooralsnog) één trainer per team aanmelden en moet je je hebben aangemeld als trainer die wekelijks voor de groep staat.

Je kunt je tot uiterlijk 14 september aanmelden bij Peter van der Deijl via vanderdeijl1967@gmail.com.

De eerste 10 trainers die zich hebben aangemeld zullen worden ingeschreven voor de cursus.

De overige komen op een reservelijst te staan.

 

De thema's die tijdens de avonden worden behandeld zijn:

 

Avond 1 ‘introductie werkwijze’

* Rondleiding op de jeugdopleiding van ADO Den Haag

* Thema’s presentatie; Sportklimaat, werkwijze onderbouw, inzichten m.b.t. het ontwikkelen van spelers.

 

Avond 2 ‘Training geven’

* Demonstratie training

* Nabespreken demonstratie training

* Thema’s presentatie; Hoofdmomenten voetbal, maken van een planning, eisen en randvoorwaarden voor een training.

 

Avond 3 ‘coachen wedstrijden’

* Twee cursisten coachen een vriendschappelijke wedstrijd

* Nabespreken coaching van de coaches

* Thema’s presentatie; Voorbespreking, coachen tijdens een wedstrijd en nabespreken van de wedstrijd

* Uitdelen certificaat + vaantje.

 

De spelers voor zowel de training (2e avond) als de oefenwedstrijd (3e avond) moeten worden geleverd vanuit de partnerclubs. Dit word op de eerste bijeenkomst afgestemd met de cursisten.

 

Locatie 1e avond: 28 september 2018 op de Aftrap (Jeugdopleiding ADO Den HAAG in het Zuiderpark

 

Locatie 2e en 3e avond (5 en 12 oktober 2018) volgt na afstemming met de partnerclubs.

 

Nogmaals de duur van de cursus: van 19:00 tot 21:00 uur.

 

Docenten zijn Jean Paul van Mierlo en Wesley Verschoof.