Contributie of vrijwilligersbijdrage niet betaald? Voorkom een speelverbod!

6-02-2019

Contributie of vrijwilligersbijdrage niet betaald? Voorkom een speelverbod!

Beste leden, beste ouders of verzorgers

Het gaat in de meeste gevallen goed, maar van ca 10% van de leden heeft de club tot dusver geen contributie of bijdrage voor het vrijwilligerswerk ontvangen. Dit ondanks meerdere herinneringen. Wij betreuren dit ten zeerste, elk lid behoort natuurlijk aan zijn verplichtingen te voldoen. Het scheelt ons veel werk en ergernis als iedereen de contributie en de financiële bijdrage vrijwilligerswerk op tijd en volledig betaalt. Dit bericht is een allerlaatste verzoek aan degenen die nog niet alle bedragen hebben voldaan, dit binnen 10 dagen alsnog te doen. Aan de leden die ook naar aanleiding van dit bericht in gebreke blijven zal met ingang 15 februari a.s. een speelverbod worden opgelegd.

Dat willen we uiteraard voorkomen. Dus kom in beweging, wees sportief en maak het verschuldigde bedrag over naar rekening NL37 ABNA 0539 1469 43 o.v.v. van uw naam, eventueel de naam van uw kind en het factuur- en debiteurnummer. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Wilhelmus