Bericht n.a.v. nieuwe kunstgrasveld

11-04-2019

OP DE KORREL BESCHOUWD…

 VV Wilhelmus is zeer content met de komst van een extra kunstgrasveld, maar het zal u niet zijn ontgaan: binnen de club zijn zorgen geuit over de rubberkorrels die gebruikt worden als invulmateriaal voor de kunstgrasmatten. Zorgen die zijn terug te voeren op uitlatingen gedaan in een uitzending van het tv-programma Zembla, in oktober 2016.

Gemeente Leidschendam-Voorburg  is de eigenaar van de velden op Westvliet. De Wethouder voor Sport stelt zich op het standpunt dat het verantwoord is om te sporten op velden met het bewuste rubbergranulaat. Zij verwijst daarbij naar een rapport van het RIVM, dat de gezondheidsrisico’s in 2016 onderzocht en deze kwalificeerde als ‘praktisch verwaarloosbaar’.

Niet iedereen is het met deze conclusie eens. Een groep verontruste ouders stelde een petitie op en heeft met steun van een landelijk werkende stichting de Gemeente gevraagd af te zien van het gebruik van deze korrel en te kiezen voor een alternatief.

Het Bestuur van VV Wilhelmus is op de hoogte van de twijfels over het rubbergranulaat en vindt het een goede zaak dat de Gemeente aandacht besteedt aan de zorgen die leven bij een deel van de ouders.

Dinsdag 9 april jl. heeft er in de Gemeenteraad een inspraakronde plaatsgevonden. De petitie werd ingediend en de groep ouders en de stichting ‘Kom van dat gras af’ hebben hun argumenten naar voren gebracht, gesteund door de inbreng van een toxicoloog die in de begeleiding zat van het bovengenoemde RIVM-onderzoek.

Het is nu aan de Gemeente om te bepalen of er voldoende aanleiding is om het beleid inzake het invulmateriaal van kunstgrasvelden te wijzigen. Het Bestuur van VV Wilhelmus wacht dat besluit af en vertrouwt erop dat de veiligheid en gezondheid van haar leden hoe dan ook voldoende worden gewaarborgd.

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail ons op bestuur@vvwilhelmus.nl