Aanvullende informatie: Contributie seizoen 2017-2018

25-06-2017

28 Augustus 2017 aanvulling:

Beste clubleden,
Inmiddels is Club Collect begonnen met het innen van de contributies voor 2017/18. Tot op heden loopt dat voorspoedig en wordt er van alle mogelijke betaalopties gebruik gemaakt. Automatische incasso, iDeal, betaling in eens of gespreid betalen. Komende week zal Club Collect gaan starten met de incasso van de afkoop vrijwilligers werk. Zoals eerder gecommuniceerd zal er bij ieder lid 50,00 worden geïncasseerd als afkoop vrijwilligerswerk (25,00 voor een tweede lid in gezin). Deze bijdrage wordt op 31 Maart teruggestort indien voldaan is aan het vrijwilligerswerk bij de vereniging zoals dat is vastgesteld op de ledenvergadering van 7 April jl. Gedurende de maanden September en oktober zal begonnen worden met de inventarisatie van het vrijwilligerswerk en zal een tool ter beschikking worden gesteld om verricht vrijwilligerswerk door te geven
Namens bestuur v.v. Wilhelmus.
Lees hier meer over de vrijwilligersbijdrage:

Henrik-Jan Rinner
Penningmeester
Paul Wuite
Vrijwilligerszaken.

 

23 juni 2017 aanvulling :

 

Beste clubleden,

 

Graag wil ik onderstaande bericht nogmaals onder de aandacht brengen. Club Collect zal in de komende weken starten met de communicatie met u persoonlijk. Via sms, e-mail en indien nodig per post. Eind juli zal de eerste incasso ronde plaats vinden. Op de ledenvergadering van 7 April is de overgang naar Club Collect toegelicht en goedgekeurd door de leden. Hierbij is ook een aanpassing doorgevoerd in het gespreid betalen. In het verleden kon er in twee termijnen worden betaald: juli en januari. Dit kan niet meer vanaf seizoen 2017/18.  In het nieuwe beleid kan er via Club Collect in 4 termijnen worden betaald: juli, september, oktober en november. Dit gespreid betalen kost 1,00 euro per termijn extra! Ook wil ik u er op wijzen dat het storneren van de incasso 3,50 kost. Deze zal worden opgeteld bij de door de storno ontstane vordering.

 

2 juni 2017 :

Best clubleden,

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie.In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf aankomend seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). Tevens is er het voordeel dat de werkdruk voor onze vrijwilligers wordt verminderd.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorgt u er s.v.p. daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid.

Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website van ClubCollect.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen met ondergetekende via administratie@vvwilhelmus.nl

 

Namens bestuur v.v. Wilhelmus

 

Henrik-Jan Rinner
Penningmeester

 

Contributie per seizoen 2017/2018

Senioren (geboren voor 1999)     € 285,00
Junioren onder 19     € 230,00
Junioren onder 17     € 220,00
Junioren onder 15     € 210,00
Junioren onder 13     € 200,00
Junioren onder 12     € 200,00
Junioren onder 11     € 190,00
Junioren onder 10     € 190,00
Junioren onder 9     € 180,00
Junioren onder 8     € 168,00
Junioren onder 7     € 168,00
35+ Vrijdag avond     € 115,00
Niet spelende leden (ongeacht leeftijd)     € 110,00
         
      afkoopsom vrijwilligerswerk 50,00/75,00